Mad ud af huset: Skomagerkroen >>

Afbestilling/reducering af selskabsarrangement i og ud af huset samt depositum

Ved 25 personer og derover, skal afbestilling rettidigt ske skriftligt senest 3 mdr. inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.
Under 25 personer skal afbestilling rettidigt ske skriftligt senest 3 uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement. 
I tilfælde af for sen afbestilling, vil totalbeløbet af den aftalte kuvertpris jf. selskabsaftalen blive opkrævet via fakturering. 
Er der endnu ikke aftalt en fast kuvertpris, vil totalbeløbet af en kuvertpris på 1.000 kr. blive opkrævet via fakturering. 

Reducering i antal skal ske skriftligt senest 3 uger før arrangementet er afviklet.
I tilfælde af sygdom, er det muligt at reducere maksimalt 2 pers. frem til 7 dage før arrangementet er afviklet. 

Depositum 
Ved ovenstående selskabsarrangementer vil overførsel af depositum på 5.000 kr. være endegyldig bekræftelse af selskabet.
Depositummet er gældende for alle selskaber på 25 gæster/kuverter eller derover – i huset såvel som ud-af-huset.
De 5.000 kr. vil blive fratrukket totalbeløbet, når der afregnes for arrangementet efter afholdelse.
Efter bekræftelse og indbetalingen af depositummet er vores aktuelle afbestillingsvilkår gældende, hvilket betyder, at depositummet vil blive tilbageført ved rettidig afbestilling af selskabsarrangementet (iht. afbestillingsvilkårene beskrevet ovenfor).

Afbestilling/reducering af gastromøde på Elmely Kro  

Ved 25 personer og derover, skal afbestilling rettidigt ske skriftligt senest 3 mdr. inden dato for afviklingen af det bestilte gastromøde.
Under 25 personer skal afbestilling rettidigt ske skriftligt senest 3 uger inden dato for afviklingen af det bestilte gastromøde. 
I tilfælde af for sen afbestilling, vil totalbeløbet af den aftalte kuvertpris jf. mødepakken blive opkrævet via fakturering. 
Er der endnu ikke aftalt en fast mødepakke, vil totalbeløbet af en kuvertpris på 500 kr. blive opkrævet via fakturering. 

Reducering i antal skal ske skriftligt senest 3 uger før gastromødet er afviklet.
I tilfælde af sygdom, er det muligt at reducere maksimalt 2 pers. frem til 7 dage før gastromødet er afviklet. 

Afbestilling/udeblivelse ved bordreservation i restauranten

Ved afbestilling af bordreservationer med forudbestilt menu, skal afbestilling rettidigt ske skriftligt senest 3 dage inden dato for ankomst.
Ved udeblivelse af bordreservation uden skriftlig afbestilling vil gæsten blive opkrævet et gennemsnitsgebyr på 1000 kr. pr. person af hensyn til indkøbte råvarer. 

Information om klagemuligheder 

Ved klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Elmely Kro kan dette indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan ligeledes anvendes ved indgivelse af en klage.
Dette er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her –http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive følgende e-mailadresse: info@agrarled.dk. 

Ovenstående betingelser gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Elmely Kro.