Elmelys Historie

Elmely Kros bygninger kan føres tilbage til 1700-tallet. Stedet var først fæstested under Løvenborg gods indtil 1908, hvorefter ejendommen overgik til privat eje.
Huset fungerede som husmandssted indtil 1963, hvorefter Otto Rasmussen lavede det om til landevejskro.
Efter skiftende forpagtere, forpagtede Otto Rasmussens barnebarn, Poul Bøje Nielsen i 2010 stedet.
I 2019 købte Henrik Kjær Elmely Kro, da han akut stod og manglede et spisested til det årlige veteranbilløb, som køres på egnen.
Henrik Kjærs vision var at føre Elmely Kro videre som landevejskro, med både det traditionelle og moderne køkken.
I 2023 købte Poul Bøje Nielsen kroen tilbage og i dag driver han landevejskroen sideløbende med Skoemagerkroen, der er Danmarks ældste kongeligt priviligeret post- og dilligencekro (1521).

Uroksen fra Elmely
I 1947 fandt man under tørvegravningen skellettet af en meget stor okse i granplantagen bag Elmely Kro.
Man kunne straks se, at det var noget særligt, så derfor blev Nationalmuseet tilkaldt, hvorefter de forestod udgravningerne. Man var spændte, da der på det tidspunkt kun var fundet ét komplet skellet af en urokse i Danmark.
Til alles overraskelse fandt man bag kroen skellettet af en meget stor tyr. Tyren havde været mere end 2 meter høj og vejet mere end 1.500 kg. Og den havde levet i den tidligere stenalder for næsten 9.000 år siden.